Tobias Tovera

Tobias Tovera

Swell

48" x 48"

Pigment on panel

Sold
Tobias Tovera

Chrysalis I

84" x 36" OR 36" x 84"

Mineral on panel

Sold
Tobias Tovera

Pluton

48" x 48"

Pigment on panel

Sold
Tobias Tovera

Cosm V

24" x 24"

Mineral on panel

Sold
Tobias Tovera

Cosm VI

16" x 16"

Mineral on panel

Sold
Tobias Tovera

Cosm II

36" x 36"

Mineral on panel

Sold